Elementy maszyn i pojazdow: Hamulce

Elementy maszyn i pojazdow: Hamulce

Jako hamulec rozumie się jeden z elementów składowych specjalistycznych maszyn, pojazdów oraz urządzeń. Jest to swego rodzaju sprzęt, który służyć ma do ograniczania prędkości. Jest to także sposobność do tego, aby poprzez zastosowanie owego hamulca doszło do zatrzymywania mechanizmów różnego typu, w tym zwłaszcza obrotowych oraz ruchomych. Jest także element, który stosowany jest w maszynach, mowa wtedy o hamulcu zatrzymującym. Jeszcze czymś innym jest zastosowanie hamulca do utrzymywania części mechanizmów bądź też części składowych maszyn w sposób nieruchomy. Pozwala to na obracanie się w konkretnych sytuacjach. Jest wtedy mowa o hamulcu luzującym. Jeszcze inne zastosowanie hamulców odnosi się do skalowania obciążenia danego sprzętu specjalistycznego czy też pojazdu oraz maszyny po to, aby symulować obciążenie zewnętrzne.

Jest to hamulec pomiarowy, mowa także o hamulcu hamowania. Jeżeli mowa o pracy hamulców, to jego działanie opiera się na wzięciu albo całości, albo części – fragmentów kinetycznej energii sprzętu oraz rozproszeniu tej że energii kinetycznej. Energia hamowania występująca w układach napędowych z rekuperacją energii jest przerabiana natomiast na zupełnie inny typ energii. W tym przypadku można mówić o energii mechanicznej, energii hydraulicznej oraz energii elektrycznej. Warto wspomnieć o tym, że energia ta jest przetrzymywana w akumulatorze, wręcz magazynowana po to, aby została wykorzystana później.

W zakresie działania hamulców odpowiednią rolę zajmuje pompa, przekładania oraz generator prądu. Hamulec współdziała z układem sterowania, w ten sposób konstruuje się układ hamulcowy.

Artykuł dzięki: