Untitled Document

Jak działa retarder


Za
sada działania

Co to jest retarder Telma?
(ang. retard = spowalniać)

Retarder Telma to system hamowania zintegrowany z układem napędowym, który poprzez elektromagnetyczny prąd wirowy przeciwdziała siłom obrotowym wałów przegubowych i tym samym spowalnia pojazd. Dzięki temu proces hamowanie przebiega bezgłośnie i bez tarcia, bez wykorzystania hamulca roboczego. Zwalniacz (retarder) jest to urządzenie służące do długotrwałego hamowania pojazdu lub elementów maszyny. Stosuje się je głównie w samochodach ciężarowych o dużej ładowności i w autobusach, gdzie zwykłe hamulce szybko się przegrzewają i zużywają. Jako zwalniacze stosuje się różnego rodzaju urządzenia umożliwiające rozproszenie energii hamującego pojazdu.

Prąd elektryczny jest wysyłany do cewek o naprzemiennej polaryzacji, wytwarzając pole elektromagnetyczne.

Prądy wirowe, oddziałujące na dwa rotory spowalniają układ napędowy, a tym samym zmniejszenie prędkości pojazd. Zwalniacz działa na zasadzie indukowania się w wirującej tarczy hamulcowej prądów wirowych przeciwstawiających się jej obrotowi.

Hamowanie odbywa się:

- bez kontaktu pomiedzy elementami pracującymi /Frictionless Design/ - brak elementów ciernych w układzie.
- ciepło wytwarzane przez urządzenie jest rozpraszane przez wentylowane tarcze /Air-cooled/ - ciepło generowane w rotorach jest oddawane bezpośrednio do atmosfery - ilosć ciepła wygenerowanego równa się ilości ciepła oddanego.


Zastosowanie

Dlaczego Telma ?

Poprawia
- Bezpieczeństwo pojazdu i jego ładunku / pasażerów
- Dyspozycyjność podstawowego układu hamulcowego

Redukuje

- Koszty okładzin ciernych, tarcz, klocków
- Wpływ na środowisko (brak kurzu, brak płynów)

Czerp przyjemność z

- Komfortu w trakcie jazdy
- Bezpieczeństwo dla kierowcy i pasażerów
- Braku przeglądów

MB Sprinter z retarderem Telma? - TAK!

aktualności | o firmie | produkty i rozwiązania | parametry techniczne | serwis | kontakt
STRONA GŁÓWNA MAPA STRONY KONTAKT